Um Torg

Torg ehf gefur út Fréttablaðið, mest lesna dagblað landsins, Markaðinn, viðskiptablað sem fylgir Fréttablaðinu á miðvikudögum og helgarblaðið DV. Að auki starfrækir félagið sjónvarpsstöðina Hringbraut. Stafrænir miðlar í eigu Torgs eru FRETTABLADID.IS, HRINGBRAUT.IS, MARKADURINN.IS og DV.IS.
Torg rekur einnig blaðaprentvél sem sér um prentun á Fréttablaðinu, Markaðnum, DV og tengdum miðlum.

Prentmiðlar

 

Fréttablaðið

Mest lesna dagblað landsins

 

Markaðurinn

Fyrst og fremst viðskiptafréttir

DV

Vefmiðlar

Lógó Fréttablaðsins.is

Fréttablaðið

Lógó Hringbraut.is

Hringbraut – Sjónvarp

Fréttir – Fólk – Menning

Lógó Markaðarins.is

Markaðurinn

Allar nýjustu fréttir úr heimi viðskipta

DV.is

Sjónvarp

Hringbraut er sjónvarpsstöð sem hóf útsendingar 18. febrúar 2015 og leggur áherslu á íslenska dagskrárgerð, en þar starfa margir reynslumestu frétta- og dagskrárgerðarmenn landsins.
Dagskrárstefna Hringbrautar hverfist um upplýsandi og fræðandi efni sem einkum birtist í fréttaskýringum, þjóðmálaumræðu, menningarumfjöllun, lífsstílsefni og lífsreynslusögum fólks, svo og náttúrulífs- og ferðaþáttum heima og erlendis. Hringbraut er til húsa á Hafnartorgi í Reykjavík og er einn af miðlum Torgs ehf.

Torg prentfélag á og rekur blaðaprentvél sem sér um prentun á Fréttablaðinu, Markaðnum, DV og tengdum miðlum.

MANNAUÐUR Torgs

Hjá Torgi starfa um 107 manns við hin ýmsu störf, allt frá fréttaskrifum til forritunar. Torg leggur mikla áherslu á að skapa gott starfsumhverfi og bjóða upp á eftirsóknarverðan vinnustað þar sem starfsfólk er hluti af þéttri og öflugri liðsheild.

Það er jafnframt hluti af mannauðsstefnu Torgs að gæta fyllsta jafnréttis á milli kvenna og karla. Þetta á við um rétt til starfa, kjara, aðstöðu, menntunar og setu í starfshópum. Jafnréttissjónarmið verði metin ásamt öðrum sjónarmiðum, svo sem reynslu og menntun við stöðuveitingar, tilfærslur í starfi og skipun í starfshópa. Félagið leitast við að hafa kynjahlutfall sem jafnast á öllum sviðum. Torg hefur skilgreint jafnréttisáætlun í því skyni að vinna markvisst í jafnréttismálum. Torg er hluti af hreyfiaflsverkefni Félags kvenna í atvinnulífinu, Jafnvægisvoginni.

Skipurit Torgs

Kynjaskipting mannauðs

Höfuðstöðvar Torgs eru staðsettar á 4. hæð við Kalkofnsveg 2 (við Hafnartorg).

Helstu fréttir

Fjármálastjóri

torg óskar eftir að ráða Fjármálastjóra

Fjármálastjóri hefur yfirumsjón með fjármálum, áætlanagerð og greiningarvinnu fyrirtækisins. Helstu verkefni: Dagleg fjármálastjórn fyrirtækisins Áætlanagerð og eftirfylgni Umsjón með upplýsingagjöf til stjórnenda Ábyrgð á fjárstýringu, greiðsluflæði og innheimtu Mánaðauppgjör og …

Aðalheiður verður fréttastjóri

Aðalheiður Ámundadóttir hefur verið ráðin í starf fréttastjóra á ritstjórn Fréttablaðsins og frettabladid.is. Ritstjórnir þessara tveggja miðla, Fréttablaðsins og frettabladid.is, voru sameinaðar í apríl síðastliðnum og verður hún þriðji fréttastjórinn …

Kaup Torgs á DV samþykkt

Samkeppniseftirlitið hefur samþykkt kaup Torgs, útgáfufélags Fréttablaðsins á tilteknum eignum Frjálsrar fjölmiðlunar, útgáfufélags DV.Tilkynnt var um kaupin þann 13. desember síðastliðinn og voru þau háð umsögn fjölmiðlanefndar og samþykkis Samkeppniseftirlitsins. …